Φωτογραφικά στιγμιότυπα εκδρομής 15ης Μαΐου 2016 στο Κτήμα Καρανίκα

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την εκδρομή των μελών της Ακαδημίας στο Κτήμα Καρανίκα στις 15 Μαΐου 2016.

“Από την επίσκεψη των μελών της ΑΟΑ στο Κτήμα Καρανίκα την Κυριακή 15 Μαΐου 2016 – Ο οινοποιός και ιδιοκτήτης Hartman Laurens, μας μαθαίνει τα μυστικά παραγωγής του αφρώδους οίνου, με την κλασική μέθοδο.”


“Από την επίσκεψη των μελών της ΑΟΑ στο Κτήμα Καρανίκα την Κυριακή 15 Μαΐου 2016 – Ο οινοποιός και ιδιοκτήτης Hartman Laurens, μας μαθαίνει τα μυστικά παραγωγής του αφρώδους οίνου, με την κλασική μέθοδο.”

From Κτήμα Καρανίκα. Posted by ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΙΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ on 5/15/2016 (86 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2