Το Τμήμα Φωτογραφίας του Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης», ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τη νέα χρονιά. Θα λειτουργήσουν κύκλοι μαθημάτων για αρχάριους και προχωρημένους,
για μαθητές, φοιτητές, εφήβους και ενήλικες.

Οι Κύκλοι μαθημάτων περιλαμβάνουν:
Θεωρία της Φωτογραφίας,
Αισθητικό Προσανατολισμό,
Λήψη – Παρουσίαση,
Τεχνικά ζητήματα,
Φιλοσοφία, Σημειωτική και Ανάλυση της Εικόνας/Φωτογραφίας.

Υπεύθυνος εργαστηρίου: Συμεών Κώτσου,
Καθηγητής Φωτογραφίας – Κριτικός Εικόνας.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: 6940649649
Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2015

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
    Pin It
    [ + ]