Το τμήμα Latin και Ευρωπαϊκών χορών του Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης», ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τη σεζόν 2015 – 2016.

Ημέρα έναρξης: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.

Πρόγραμμα μαθημάτων:
Παιδικό μικρό: Δευτέρα, 4:00 – 5:00 μ.μ.
Παιδικό μεγάλο: Δευτέρα, 5:00 – 6:00 μ.π.
Εφήβων – ενηλίκων – αρχάριοι: Δευτέρα, 6:00 – 7:300 μ.μ.
Εφήβων – ενηλίκων – προχωρημένοι: Δευτέρα, 7:30 – 9:00 μ.μ.
Rueda αρχαρίων: Σάββατο, 5:00 – 6:30 μ.μ.
Rueda προχωρημένων: Σάββατο, 6:30 – 8:00 μ.μ.

Τιμές: 12e το άτομο και 20e τα ζευγάρια.

Πληροφορίες: Κική Τρικιλίδου, τηλ.: 6945024123

latin 2015

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
    Pin It
    [ + ]