Έναρξη της νέας χορωδιακής χρονιάς για την Παιδική Χορωδία «Δημήτρης Λιώτσης» του «Αριστοτέλη»

Η Παιδική Χορωδία «Δημήτρης Λιώτσης» του Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης» ανακοινώνει την έναρξη και το πρόγραμμα της νέας χορωδιακής χρονιάς.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΧΟΡΩΔΙΑΣ: (για παιδιά 6 έως 11 ετών) Τρίτη 5-6 μ.μ., Παρασκευή 6-7 μ.μ.
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ (για τα παλιά μέλη – δεν θα γίνουν νέες εγγραφές): Τρίτη και Πέμπτη 6-7 μ.μ., Παρασκευή 7-8 μ.μ.
ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ «Δ. ΛΙΩΤΣΗΣ» (νέο τμήμα): (Για παιδιά ηλικίας 11 έως17 ετών) Τρίτη 8-9.30 μ.μ., Παρασκευή 8-9.30 μ.μ.
Τα μαθήματα και οι εγγραφές ξεκινούν την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου.
Τμήμα Προχορωδιας: 6-7 μ.μ., Προχωρημένο Τμήμα: 7-8 μ.μ., Νεανική: 8-9.30 μ.μ.
Πληροφορίες στο 6987047317, Σοφία Μούλη.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •