Εγγραφές σε νέα τμήματα της Μικτής Χορωδίας του “Αριστοτέλη”

Από τη Τμήμα της Μικτής Χορωδίας του ΦΣΦ “Ο Αριστοτέλης”, ανακοινώνεται ότι κατά τη χρονιά 2013-14, θα λειτουργήσουν δυο νέα τμήματα ανδρικής και μικτής χορωδίας, με σκοπό την ενίσχυση και ανανέωση των υπαρχόντων χορωδιών, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 19.00.
Εγγραφές και πληροφορίες ενδιαφερομένων:
1) Γραμματεία του Συλλόγου: 23850-22754
2) Τσούλου Αναστασία: 23850-29650
3) Αριστείδου Λίτσα: 23850-28815
4) Βέρτκας Γεώργιος: 23850-45045
5) Πηλείδης Απόστολος: 23850-28306
Οι εγγραφές αρχίζουν στις 20 Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 20 Οκτωβρίου 2013.
Έναρξη Χορωδιακής χρονιάς: 23/09/2013.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •