Η καλλιτεχνική ομάδα «POLY_MORFώN» του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας «Ο Αριστοτέλης», με αφορμή το «Διεθνές Έτος Φωτός 2015», παρουσιάζει έκθεση των μελών της με θέμα: «στο φως και στη σκιά» που θα πραγματοποιηθεί στην Πινακοθήκη Φλωρινιωτών Ζωγράφων του «Αριστοτέλη», αίθουσα «Στεφάνου και Βασιλικής Γώγου» από 18 έως 30 Νοεμβρίου 2015.

Τα μέλη της ομάδας που συμμετέχουν είναι: Ευαγγελία Αθανασιάδου – Εφαρμογή – Video Projection, Αθηνά Γαρδάνη – Φωτογραφία, Σάββας Γιαζιντζίδης – Φωτογραφία, Μαρία Λαγού – Φωτογραφία, Δέσποινα Μιχαηλίδου – Φωτογραφία, Αντώνης Μπαλάκας – Φωτογραφία, Λιάνα Μικαγελιάν – Εφαρμογή – Χαρακτική, Ιορδάνης Ντίνι – Φωτογραφία, Γιούλη Παπαδημητρίου – Φωτογραφία, Αγγελική Παπαμιχαήλ – Εφαρμογή – Χαρακτική, Παντελής Σουμελίδης – Φωτογραφία Αναστασία Χατζηλία – Φωτογραφία

Την έκθεση επιμελείται ο Συμεών Κώτσου.

Έναρξη: Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και ώρα 20.30
Καθημερινά: 18.00 – 21:00
Κυριακές: 11:00-13:00 & 18.00 – 21:00

Πινακοθήκη Φλωρινιωτών Ζωγράφων «Αριστοτέλη»
Πλατεία 7 Ηρώων, Φλώρινα
www.fsfa.gr/pfz

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
    Pin It
    [ + ]