Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Αριστοτέλη» για τη διετία 2017-2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης «Ο Αριστοτέλης» που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 15ης Οκτωβρίου 2017, συνήλθε σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφήσαντος μέλους κ. Κωνσταντίνου Ρόζα και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ραπτόπουλος – Χατζηστεφάνου Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
Ρόζας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος
Παπαδόπουλος Δημήτριος, Γενικός Γραμματέας
Άμπας Βασίλειος, Ταμίας
Παπαχαρίσης Σπύρος, Κοσμήτορας
Αριστείδου Ιωάννης, Έφορος – Διαχειριστής Υλικού

Μέλη

Γώγος Πέτρος,
Μαυρουδίου Παντελής (Τέλης),
Μούζα Θεολογία (Θούλα),
Μπισδούνης Ιωάννης,
Σιδερίδης Ιορδάνης (Ντάνης)

Ελεγκτική επιτροπή

Δούκας Δημήτριος,
Κοντοτόλιος Μίκης,
Ταρτόρας Κωνσταντίνος

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •