Εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ Φλώρινας τη Δευτέρα 14/5/2018 επισκέφθηκαν τη Λαογραφική Συλλογή του Φ.Σ.Φ. «ο Αριστοτέλης» και γενικά τους χώρους του κτιρίου.

Ο κ. Πέτρος Γώγος μέλος του Δ.Σ., ενημέρωσε τους εκπαιδευόμενους για την ιστορία του συλλόγου, τα τμήματα που λειτουργούν και τις δράσεις που πραγματοποιούνται.

Ακολούθησε ξενάγηση στη Λαογραφική Συλλογή, η οποία περιλαμβάνει αντικείμενα του τοπικού λαϊκού πολιτισμού, τόσο από τα χωριά των Πρεσπών όσο και από τα χωριά της Φλώρινας. Οι εκπαιδευόμενοι περιηγήθηκαν στο χώρο και ενημερώθηκαν για τα εκθέματα της συλλογής, όπως τις παραδοσιακές φορεσιές, τους αργαλειούς, τα γεωργικά εργαλεία, έπιπλα, μουσικά όργανα, παιχνίδια, οικιακά σκεύη και άλλα είδη καθημερινής χρήσης. Οι συλλογές αποτελούνται από αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων κατά τη διάρκεια των τελευταίων αιώνων μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα τόσο στην ύπαιθρο όσο και στην πόλη.

ΣΔΕ Φλώρινας - Επίσκεψη στην Λαογραφική Συλλογή - 14/5/2018

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
    Pin It
    [ + ]