Εγγραφές στο εικαστικό εργαστήρι

Λειτουργούν τμήματα:

 • Δημιουργικότητας (6-8 ετών, 9-12 ετών, 12-16 ετών)
 • Αρχιτεκτονικής (ελευθέρου και γραμμικού σχεδίου)
 • Σχολής Καλών Τεχνών (ακαδημαϊκού σχεδίου)

Πληροφορίες: Νίκος Ταμουτσέλης – Παντελής Ταμουτσέλης

Τηλέφωνα: 6955885901 – 6973218603

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •