Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας

Μετά τις αρχαιρεσίες της 10ης Οκτωβρίου 2011 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ραπτόπουλος – Χατζηστεφάνου Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
Ρόζας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος
Παπαδόπουλος Δημήτριος, Γενικός Γραμματέας
Τσούλου Αναστασία, Ταμίας
Παπαχαρίσης Σπύρος, Κοσμήτορας
Ξενίδης Ιωάννης, Έφορος
Αριστείδου Ιωάννης, Σύμβουλος
Άμπας Βασίλειος, Σύμβουλος
Μαυρουδίου Παντελής (Τέλης), Σύμβουλος
Πάτκας Λάζαρος, Σύμβουλος
Χατζής Γιώργος, Σύμβουλος

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •