Ψήφισμα για το θάνατο του Καθηγητή Κωνσταντίνου Βαβούσκου

Ὁ θάνατος τοῦ ἀείμνηστου Καθηγητῆ Κωνσταντίνου Βαβούσκου, Ἐπίτιμου Μέλους τοῦ Συλλόγου μας και Προέδρου τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, ὑπενθυμίζει σέ ὅλους τό χρέος νά σταθοῦμε στίς Θερμοπύλες τῆς ἱστορικῆς μνήμης, πού κι ὁ ἴδιος ὑπερασπίστηκε μιά ὁλόκληρη ζωή μέ γνώση καί παρρησία. Σέ καιρούς πού πανίσχυρα καί καλά ὀργανωμένα κέντρα διαθέτουν καί χρῆμα καί ἀνθρώπινο δυναμικό γιά νά ξαναγράψουν τήν ἱστορία τῆς Πατρίδας μας ὅπως θά ἐξυπηρετοῦσε τή Νέα Τάξη πραγμάτων, ἔχοντας ἰδιαιτέρως στό στόχαστρο τή Μακεδονία μας, εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά ἀντιτάξουμε μέ ἀποφασιστικότητα τή δύναμη τῆς ἀλήθειας πώς ἡ γῆ τοῦ Μεγαλέξαντρου ἦταν, εἶναι καί θά παραμείνει Ἑλλάδα. Σέ αὐτό τόν ἀγώνα, ἡ σεβάσμια μορφή τοῦ Κ. Βαβούσκου θά ἀποτελεῖ γιά ὅλους μας σημεῖο ἀναφορᾶς.

Ἄς  εἶναι αἰωνία του ἡ μνήμη.
Γιά τό Δ.Σ.
Ὁ Πρόεδρος Κων/νος, Ραπτόπουλος-Χατζηστεφάνου
Ὁ Γεν. Γραμματέας, Δημ. Γ. Παπαδόπουλος

Φλώρινα 11/02/2012

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •