Για την συμπλήρωση 50 χρόνων από την έκδοση της Εβδομαδιαίας Εφημερίδας “Φωνή της Φλωρίνης”

Μπροστά στό ὁρόσημο τῆς συμπλήρωσης 50 χρόνων τῆς «Φωνῆς τῆς Φλωρίνης», τῆς ἐφημερίδας τῶν Φλωρινιωτῶν, τό Δ.Σ. τοῦ «Ἀριστοτέλη», ἀπηχώντας τά αἰσθήματα τῶν ὑπερχιλίων μελῶν του, ἐκφράζει κατ’ ἀρχάς τίς εὐχαριστίες του, στόν ἱδρυτή καί ἀκούραστο ἐργάτη της κ. Θεόδωρο Βόσδου, ὄχι μόνο ἐπειδή ἡ «Φ.τ.Φ.» στάθηκε δίπλα στό Σύλλογο προβάλλοντας κάθε δραστηριότητά του (ἀπό τό πρῶτο της κιόλας φύλλο, ὅπου ὑπάρχουν 2 ἀνακοινώσεις σχετικές μέ τόν «Ἀριστοτέλη»), ἀλλά -πολύ περισσότερο- ἐπειδή μᾶς δίδαξε νά ἀγαπᾶμε τή Φλώρινα ὑπηρετώντας μέ συνέπεια καί ἦθος τόν τόπο καί τούς ἀνθρώπους του.
Τό γεγονός ὅτι ὁ ἱδρυτής τῆς «Φ.τ.Φ.» ἀποτελεῖ ἐπιφανές μέλος τοῦ «Ἀριστοτέλη», τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε καί Γενικός Γραμματέας ἐπί δεκαετία καί πλέον, περιποιεῖ τιμή σέ κάθε μέλος τῆς ἀριστοτελικῆς οἰκογένειας, δείχνοντας ταυτοχρόνως στόν καθένα τό δρόμο τῆς εὐθύνης ἀπέναντι σέ τούτη τή γωνιά τῆς Ἑλληνίδος γῆς, ὅπου ταχθήκαμε νά διεκδικήσουμε τή θέση μας στήν Ἱστορία.
Σέ αὐτή τήν ἄμιλλα, ἀποτελοῦν σταθερό σημεῖο ἀναφορᾶς γιά ὅλους μας οἱ μορφές τῶν παλαιῶν Φλωριναίων, μέ τή σοφία, τό ἦθος καί τή μαρτυρία τοῦ βίου τους -ὅλα ὅσα ἀναγνωρίζουμε στόν κ. Θεόδωρο Βόσδου, τόν Ἀριστοτελικό, τόν Εὐπατρίδη.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •