Κατάλογος θυσιασθέντων μελών του συλλόγου

Θεόδωρος Θωμαϊδης, Κωνσταντίνος Γαζίνος, Γεώργιος Λουκίδης, Μάρκος Πέτρου, Γεώργιος Σεχίδης, Λάσκαρης Στεφανίδης, Δημήτριος Τάνος, Συμεών Χατζηπροδρόμoυ, Αλέξιος Αναγνωστάκης, Πέτρος Βαφειάδης, Λάζαρος Βαφειάδης, Σπυρίδων Βαρβαρήγος, Χάρης Βαμβακάς, Επαμεινώνδας Γρηγορίου, Εμμανουήλ Δατσέρης, Παντελεήμων Πασσιάς, Ιωάννης Παναγιώτου, Αργύριος Λάζου – Γκίλλου.

Θυσία Αριστοτελικών

Την 9η Αυγούστου 1943 τα Γερμανικά Στρατεύματα Κατοχής απαγχόνισαν στην περιοχή της Κλαδοράχης 15 πατριώτες. Ανάμεσά τους και το μαέστρο του Αριστοτέλη, Θεόδωρο Θωμαΐδη.

Tην 17η Ιανουαρίου 1944 υπό ανδρών του τακτικού Βουλγαρικού Στρατού, κατακρεουργήθηκαν τα μέλη του «Αριστοτέλη»: Γαζίνος Κωνσταντίνος, Λουκίδης Γεώργιος, Μάρκος Πέτρου, Σεχίδης Γεώργιος, Στεφανίδης Λάσκαρης, Τάνος Δημήτριος και Χατζηπροδρόμου Συμεών.

Αφήστε μια απάντηση

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
    Pin It
    [ + ]