Μεγάλοι Ευεργέτες

 • Αρχιμανδρίτης Γερμανός Χρηστίδης
 • ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
 • Δημήτριος Λιώτσης
 • Μιλτιάδης Λουκάς
 • Περικλής Χ. Μιλώσης
 • Γεώργιος Π. Μιλώσης
 • Μενέλαος Οικονόμου
 • Νικόλαος Σταύρου
 • Λάζαρος Τραϊανίδης
 • Ιωάννης Στεργιόπουλος
 • Φανή Στεργιοπούλου
 • Κική Νίκλη
 • Ιωάννης Κοντονής
 • Πρόδρομος Εμφιετζόγλου
 • Ακύλας Μήτκας
 • Υιοί Κωνσταντίνου Ν. Ρόζα
 • ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ
 • Τραϊανός Μήρτσος
 • Στέφανος Γώγος
 • Βασιλική Γώγου
 • Ιωάννης και Νικόλαος Ιωάννη Σωσσίδης
 • Δημήτριος Παπανέστωρας
 • Αικατερίνη Δ. Παπανέστωρα
 • Αικατερίνη Καβούνη – Μηλώση
 • Βαρβάρα Χαραλάμπους Ρόζα
 • Κωνσταντίνος Χαραλάμπους Ρόζα
 • Κωνσταντίνος Θεμιστοκλέους Ρόζα
 • Θεμιστοκλής Μπουγιουκλής
 • Ελένη Μπουγιουκλή
 • Αθανάσιος Φιλίππου Χατζητύπης
 • Νικόλαος Γεωργίου Λούστας

Ευεργέτες

 • Ιωάννης Λ. Γούναρης
 • Πέτρος Βαφειάδης
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 • ΜΠΑΓΚΕΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ
 • Γεώργιος Χ. Μόδης
 • Σοφοκλής Φίσκας
 • Ιωάννης Αποστολίδης
 • Κυριακή Χατζοπούλου
 • Ευάγγελος Μπάρας
 • Αλέξανδρος Σεχίδης
 • Βασίλειος Σωκλαρίδης
 • Αναστάσιος Καρανίκας
 • Σωτήριος Μούλης
 • Χαράλαμπος Στυλιάδης
 • Δημήτριος Μηνόπουλος

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

  Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
  Pin It
  [ + ]