«Όντα και Κύβοι»: πτυχιακή εργασία της Ευαγγελίας Αθανασιάδου

Share

Την πτυχιακή της εργασία με τίτλο: «Όντα και Κύβοι» παρουσιάζει στον υπόγειο χώρο εκθέσεων της Πινακοθήκης Φλωρινιωτών Ζωγράφων του Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης», η Ευαγγελία Αθανασιάδου.

Για την πτυχιακή της αναφέρει:

Η παρούσα πτυχιακή αποτελεί την υλοποίηση μιας πρότασης στο πεδίο της ανθρώπινης νοημοσύνης. Με γνώμονα το αισθητό-νοητό, το πεδίο που ανοίγεται αφορά την αντίληψη των όντων [ανθρώπινων].
Επιλέγοντας τον κύβο από τα Πλατωνικά στερεά, γεννιέται μια συνθήκη: ο χώρος σε συνάρτηση με τα όντα. Ο Πλάτωνας διατυπώνει τη διαφοροποίηση μεταξύ δύο μορφών «πραγματικότητας»: της φαινομενικής και της πραγματικότητας των ιδεών.
Αντίστοιχα η σύγχρονη φυσική περιγράφει την τέταρτη διάσταση, η οποία δεν είναι επαρκώς αντιληπτή μέσω των αισθήσεων. Ερευνάται το διπολικό σχήμα νοητού – αισθητού στο πεδίο της αντίληψης της 4ης διάστασης, του χωροχρόνου.
Ο κύβος ως σύμβολο του εγκλωβισμού, η θέαση της ιδέας του χωροχρόνου και τα όντα ως σημεία. Ένας διάλογος μεταξύ χώρου και τόπου.

Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της τεκμηρίωσης της πτυχιακής εργασίας

Επικοινωνία:
Email: athanasiadoueva@gmail.com
BlogSpot: http://anartisticreflection.blogspot.gr/
LinkedIn: eva athanasiadou

«Όντα και Κύβοι» – Πτυχιακή εργασία της Ευαγγελίας Αθανασιάδου
22-26/6/2015, 10.00-14.00 και 17.00-20.00
Πινακοθήκη Φλωρινιωτών Ζωγράφων ΦΣΦΑ
Υπόγειος χώρος εκθέσεων (Underground Gallery)
Πλατεία 7 Ηρώων 1944, Φλώρινα

You may also like...