Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση της αίθουσας και τον προγραμματισμό των εκθέσεών σας απευθυνθείτε στα τηλέφωνα ή στα email:

Γραμματεία
Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας “Ο Αριστοτέλης”
Πλατεία 7 Ηρώων 1944
t. & f.: 23850 22754
mail: aristotelisfsf@yahoo.gr

Παπαχαρίσης Σπύρος
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΦΣΦΑ
Υπεύθυνος Τμήματος Πινακοθήκης Φλωρινωτών Ζωγράφων
mail: spipap63@gmail.com

Leave a Reply