Αναστολή λειτουργιών όλων των Τμημάτων του συλλόγου

Από το Δ.Σ. γίνεται γνωστό ότι αναστέλλεται η λειτουργία όλων των Τμημάτων του συλλόγου λόγω της επιβολής εκτάκτων μέτρων για την Covid-19.