Απολογιστική συνέλευση και εκλογές ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Στην απολογιστική γενική συνέλευση της 10ης Οκτωβρίου 2011 και στις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Φλωρίνης «Ο Αριστοτέλης», για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, υπήρξε εξαιρετική συμμετοχή και μετείχαν αρωγά και ενεργά μέλη. Η έκθεση πεπραγμένων του απερχόμενου συμβουλίου και ο οικονομικός απολογισμός εγκρίθηκαν από το σώμα της γενικής συνέλευσης ομόφωνα.
Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Μπομπότας και γραμματείς οι Τζουλιάνα Λιάνου και Γιάννης Κούσλης.

Για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγησαν οι παρακάτω με αλφαβητική σειρά:
Άμπας Βασίλειος, Αριστείδου Ιωάννης, Μαυρουδίου Παντελής (Τέλης), Ξενίδης Ιωάννης, Παπαδόπουλος Δημήτριος, Παπαχαρίσης Σπυρίδων, Πάτκας Λάζαρος, Ραπτόπουλος – Χατζηστεφάνου Κων/νος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Τσούλου Αναστασία, Χατζής Γεώργιος.

Για την ελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν οι παρακάτω με αλφαβητική σειρά:
Κοντοτόλιος Μιχαήλ (Μίκης), Μάντσος Γεώργιος και Ταρτόρας Κωνσταντίνος.

Από την Γραμματεία του Συλλόγου

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •