Επίτιμοι Πρόεδροι

Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης,
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κύριος κύριος Βαρθολομαῖος

barth

 

Η περγαμηνή ανακήρυξης του Πατριάρχη Βαρθολομαίου ως Επιτίμου Προέδρου του ΦΣΦΑ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΩΣ ΕΠΙΤΗΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ