Ακαδημία Οίνου Αριστοτέλη

Για να δείτε τις δραστηριότητες του τμήματος της Ακαδημίας Οίνου του συλλόγου μας επισκεφθείτε στον σχετικό δικτυακό τόπο στο www.fsfa.gr/awa