Αίτηση χρήσης αίθουσας θεάτρου ΦΣΦΑ

Σας ενημερώνουμε ότι στο εξής δεν θα είναι δυνατή η διάθεση της αίθουσας κατά τους Χειμερινούς μήνες και τους πρώτους μήνες τις Ανοίξεως (Νοεμ. Δεκ. Ιαν. Φεβρ. Μαρτ.) λόγω υψηλού κόστους λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης.
Χωρητικότητα Θεάτρου: Πλατεία 257 θέσεις – Εξώστης 84 θέσεις


Share and Enjoy !
Shares