Καταστατικό του ΦΣΦΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Σύσταση Συλλόγου – Σκοπός Συλλόγου – Τρόποι Επίτευξης Σκοπών Συλλόγου

Άρθρο 1
Σύσταση Συλλόγου

  1. Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο: Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Φλωρίνης «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (ΦΣΦΑ), ο οποίος έχει έδρα το ιδιόκτητο κτήριο του Συλλόγου επί της οδού, Πλατείας 7 Ηρώων 1944, στην πόλη της Φλώρινας, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Δείτε το σύνολο των άρθρων του καταστατικού του συλλόγου

Share and Enjoy !
Shares