Ίδρυση «ΦΣΦΑ»

Ο «Αριστοτέλης» ιδρύεται στις 30 Ιουλίου 1941 στην οικία του Τραϊανού Νοβάτση από ομάδα κατοίκων της Φλώρινας. Απόφαση των πολιτών είναι η ανασύσταση του μουσικού συλλόγου «Ορφεύς», με νέα επωνυμία και στόχο «να προσδοθή ευρύτερος γενικός σκοπός από κοινωνικής, ηθικής, καλλιτεχνικής και αθλητικής απόψεως».

Πίσω από τον γενικόλογο αυτό τίτλο λανθάνει η ροπή προς τη μουσική, η καλλιτεχνική διάθεση, αλλά και η συνακόλουθη αξιοποίηση της τάσης αυτής για τη διαμόρφωση ενός ορισμένου προτύπου, αυτού του φιλόμουσου αστού.

Η παιδαγωγική διάσταση στη συμπεριφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εμφανής σε περιπτώσεις άσκησης πειθαρχικών ρόλων από μέρους τους. Πέρα όμως από τον στόχο της διάπλασης χαρακτήρων και της προβολής αξιών ή προτύπων υπάρχει και η διάσταση της καλλιτεχνικής προσφοράς, και μέσα από αυτήν της διάχυσης μιας ορισμένης αίσθησης του ωραίου, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η ευρωπαϊκή αισθαντική αντίληψη και ο αστισμός ως περιρρέουσα ατμόσφαιρα.

Η παρακολούθηση των Πρακτικών υποδηλώνει ότι δόθηκε συναυλία στην Έδεσσα πριν από τον Οκτώβριο του 1941, έγινε η σύσταση Φιλαρμονικής ήδη από το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου, συζητήθηκε ο σχεδιασμός της μετάβασης της χορωδίας και της ορχήστρας στην Κοζάνη, καθορίστηκαν οι μέρες και οι ώρες διδασκαλίας μουσικών οργάνων στα πλαίσια του νέου Ωδείου, ιδρύθηκε Λέσχη, διαμορφώθηκε ο Κανονισμός της Φιλαρμονικής, γιορτάστηκε με συναυλία η 28η Οκτωβρίου 1941 και αποφασίστηκε, παράλληλα με τη Χορωδία και τη Φιλαρμονική, η ίδρυση Βιβλιοθήκης, με Τμηματάρχη τον Κ. Νίκλη, ενώ καθιερώθηκε η συνεργασία με τον τότε Διευθυντή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κ. Σπετσιέρη.

—————–

Ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Φλωρίνης «Ο Αριστοτέλης» ιδρύθηκε στις 30 Ιουλίου του 1941. Η κρισιμότητα των καταστάσεων της περιόδου εκείνης, οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και η τριπλή κατοχή από γερμανικά, ιταλικά και βουλγαρικά στρατεύματα στην περιοχή της Φλώρινας αποτέλεσαν το πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε η ανάγκη των Φλωρινιωτών για αντίσταση και επιβίωση. Ο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» αποτέλεσε τον πρώτο πυρήνα άμυνας και πατριωτικού συναγερμού του τοπικού πληθυσμού. Με την καλλιτεχνική και πολιτιστική δραστηριότητα που ανέπτυξε από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του, αναπτέρωσε το ηθικό των Φλωρινιωτών και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων από τις κατοχικές δυνάμεις και κυρίως, από τις βουλγαρικές επιβουλές.

Η δράση αυτή εξόργισε τα βουλγαρικά και τα γερμανικά στρατεύματα με αποτέλεσμα πολλά μέλη του Συλλόγου να πληρώσουν με τη ζωή τους την πίστη και την αγάπη προς τον τόπο τους. Ο Σύλλογος συνέχισε αδιάλειπτα την κοινωνική και πολιτιστική προσφορά του και, στη διάρκεια των 75 χρόνων που πέρασαν, ταυτίστηκε με την τοπική κοινωνία και την ιστορία της. Στόχος του είναι η διατήρηση και ανύψωση του πνευματικού επιπέδου της περιοχής της Φλώρινας με την επιτέλεση ποιοτικού πολιτιστικού έργου.

Η παρουσία 1000 περίπου ενεργών μελών στα 19 εν ενεργεία τμήματα του «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» και 2500 αρωγών υποδηλώνει την αναμφίβολα επιτυχημένη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του στους περισσότερους τομείς της δημόσιας ζωής. Για τη δράση και την προσφορά του στον πολιτισμό ο σύλλογος τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το Βραβείο της Τάξεως των Ηθικών και Πολιτικών Eπιστημών το έτος 2012.

—————-

Απόσπασμα Πρακτικού:

Εν Φλωρίνη σήμερον την 30 του μηνός Ιουλίου του έτους 1941 συνελθόντες εις την επί της οδού 4 Αυγούστου οικίαν του Τραϊανού Νοβάτση οι Αναστάσιος Δήμτσης, Ευάγγελος Τυρπένου, Μιχαήλ Πατσούρης, Κωνσταντίνος Μαρούσης, Σωκράτης Χατζηλίας, Ηλίας Γουμπέρης, Παντελεήμων Σαμαράς, Αλέξανδρος Παπαθεοδώρου, Θωμάς Μαρούσης, Ιωάννης Μπάμπαλης, Ηλίας Βυζάντης, Δημήτριος Βουτσιάδης, Γεώργιος Μεγαλομάστορας, Παντελεήμων Γεωργίου, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Δημήτριος Βέγλης, Κωνσταντίνος Νίκλης, Χρήστος Στεφανίδης, Γεώργιος Θεοδοσίου, Νικόλαος Αποστολίδης, άπαντες κάτοικοι Φλωρίνης προήλθομεν εις την απόφασιν όπως ανασυγκροτήσομεν τον διαλυθέντα Μουσικόν Σύλλογον “ΟΡΦΕΥΣ” με την επωνυμίαν ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΙΩΝ “Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” εις ον θα προσδωθή ευρύτερος γενικός και μορφωτικός σκοπός από κοινωνικής, ηθικής, καλλιτεχνικής και αθλητικής απόψεως.

Ακολούθως προβήκαμεν εις την έγκρισιν του υπό σημερινήν χρονολογίαν συνταχθέντος καταστατικού του Συλλόγου, εκλέξαμεν εν συνεχείαν ως Διοικούσαν Επιτροπήν αυτού τους: 1/Αναστάσιον Δήμτσην Πρόεδρον, 2/ Ευάγγελο Τυρπένου Γεν. Γραμματέα, 3/ Ηλία Γουμπέρη Ταμίαν, 4/ Κωνσταντίνο Μαρούση Διαχειριστήν, 5/ Σωκράτη Χατζηλία Κοσμήτορα, 6/ Μιχαήλ Πατσούρη και 7/ Παντελεήμων Σαμαράν ως Μέλη αυτής και ανεθέσαμεν εις την εν λόγω επιτροπήν ίνα προβή εις τα νομίμους ενεργείας και διατυπώσεις επί το τέλη όπως αναγνωρισθεί ο Σύλλογος υπό του Πρωτοδικείου Φλωρίνης.

Share and Enjoy !
Shares