Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΣΦ «Ο Αριστοτέλης»

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης «Ο Αριστοτέλης» που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 7ης Οκτωβρίου 2013 συνήλθε σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφήσαντος Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Ραπτόπουλου – Χατζηστεφάνου και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Ραπτόπουλος – Χατζηστεφάνου, Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Ρόζας, Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Γ. Παπαδόπουλος, Ταμίας: Λάζαρος Καράντζας, Κοσμήτωρ: Σπύρος Παπαχαρίσης, Έφορος: Ιωάννης Αριστείδου. Μέλη: Βασίλειος Άμπας, Άγγελος Βίτκας, Κυριάκος Καϊσίδης, Παντελής Μαυρουδίου, Αθανάσιος Μοριχοβίτης.

Οι υπεύθυνοι των τμημάτων ορίσθηκαν ως εξής:
Εθνογραφίας και Χορού: Βασίλης Άμπας, Χορωδιακό: Κωνσταντίνος Ραπτόπουλος – Χατζηστεφάνου. Λαογραφικό Μουσείο – Συλλογές: Αθανάσιος Μοριχοβίτης, Εικαστικό – Πινακοθήκη – Θεατρικό – Ιστορικό Αρχείο: Σπύρος Παπαχαρίσης, Αθλητικό (ανάπτυξη – οργανωτικό): Άγγελος Βίτκας, (αγωνιστικό): Παντελής Μαυρουδίου, Σκάκι: Λάζαρος Καράντζας, Αποδήμων: Κωνσταντίνος Ρόζας, Φωτογραφίας: Κυριάκος Καϊσίδης, Σχολή Μουσικής & Εθνικής Μουσικής: Δημήτρης Παπαδόπουλος, Βιβλιοθήκη – Εκδοτικό: Ιωάννης Αριστείδου.

Share and Enjoy !
Shares